1
Bạn cần hỗ trợ?
CSKH: (08) 668 33 144 - 0914 464 044
Thiết kế Logo đẹp

Thủ Tục Cấp Lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Rate this post

Thủ Tục Cấp Lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,  cấp Giấy phép kinh doanh. Phiên bản của Giấy phép Giấy phép Giấy phép:

1. Thực hiện tự động :

Trường hợp doanh nghiệp có đăng ký nhãn hiệu giấy phép đăng ký, bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới dạng hình thức khác, doanh nghiệp phải đăng ký Bản đăng ký công việc đăng ký bản quyền Quyền truy cập vào Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký kinh doanh Giấy phép đăng ký Giấy phép kinh doanh và xem xét giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Giấy chứng nhận kinh doanh.

· Giấy phép đăng ký trường học chỉ được phép vô hiệu hóa sơ đồ, trình tự, thủ tục theo quy định, đăng ký kinh doanh yêu cầu đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đăng ký theo quy định trong Thời gian 30 Ngày, kể từ ngày gửi tin nhắn để được xem lại giấy chứng nhận của giấy chứng nhận kinh doanh. Room Đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp.

· Trường khai báo tin trong các doanh nghiệp không phải là trung thực, không chính xác, đăng ký kinh doanh báo cho các kiểm soát nguồn lực tự động để xử lý theo luật định. Sau khi có quyết định xử lý các vấn đề có thẩm quyền của nhà nước, Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại sơ đồ để cấp giấy đăng ký nghiệp vụ doanh nghiệp và thực hiện đăng ký giấy phép nhân viên kinh doanh Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng kinh doanh.

· Trường hợp nghiệp vụ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, Giấy phép đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không hoạt động.

2. Cách thực hiện : Doanh nghiệp gửi Giấy phép đăng ký kinh doanh đăng ký bản quyền tới đăng ký kinh doanh đăng ký kinh doanh cho nghiệp vụ đăng ký bản quyền cho doanh nghiệp hoặc qua mạng điện tử.

3. Hồ sơ thành viên bao gồm:

· Giấy phép đăng ký giấy phép kinh doanh / giấy phép hoạt động / văn phòng đại diện Giấy chứng nhận / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kinh doanh địa điểm kinh doanh

4. Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

5. Tên đơn, mẫu khai khai:

· Giấy phép đăng ký nghiệp vụ Giấy đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh / văn phòng đại diện / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20, Thông tư số 20 / 2015 / TT-BKHĐT).

6. Yêu cầu, điều hành thực hiện: Điều 58 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);

· Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP);

· Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT)

· Thông báo số 176/2012 / TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức, chế độ

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn: 0914464044

Từ khóa:
DMCA.com Protection Status